Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal  descrie modalitățile în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile  și oportunitățile de angajare oferite prin intermediul Lima Com (Restaurant Miercurea Bai).

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului Lima Com (Restaurant Miercurea Bai).

LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI) se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI)cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI) prelucrează datele cu caracter personal legal, corect și în mod transparent. Protecția datelor cu caracter personal este evaluată la începutul oricărei activități, prelucrarea fiind efectuată numai în condițiile unei informări corespunzătoare a persoanei vizate.

 • Respectarea drepturilor persoanei vizate

În limitele legii, LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI) garantează persoanelor vizate exercitarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal prelucrate, de rectificare a datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI) utilizează datele colectate numai în scopul informării privind serviciile noastre, oportunitățile de angajare oferite prin intermediul societății noastre, desfășurarea procesului de selecție sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

În vederea protejării datelor colectate, LIMA COM (RESTAURANT MIERCUREA BAI) a pus în aplicare măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să fie evitată pe cât posibil o eventuală breșă de securitate, măsurile aplicate fiind evaluate periodic în vederea actualizării cu noile tehnologii.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile noastre, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului. În plus, pe baza informațiilor colectate conform celor anterior menționate putem colecta și procesa date cu caracter personal de pe diferite canale social media.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și în consecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor ABC Human Capital.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul sau reședința, adresa de corespondență, username și parola.

Pe lângă acestea, în cazul în care sunteți un candidat și creați un cont pentru a aplica pentru o poziție, putem colecta următoarele tipuri de informații și date personale:

Numele și prenumele, Adresa de domiciliu, Numărul de telefon, Adresa de mail, Istoricul educației și experienței profesionale, limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale, data nașterii, sexul, factori de identificare fizică furnizați prin intermediul unor fotografii;

Date furnizate de persoanele pe care le-ați indicat pentru a oferi referințe despre dumneavoastră, precum și:

Orice alte date conținute în CV-ul dumneavoastră, pe care le furnizați privind ariile de interes în ceea ce privește cariera dumneavoastră și alte date despre calificările dumneavoastră în vederea angajării.

Cum utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm (scopul prelucrării):

 • Selecție și plasare a forței de muncă, resurse umane:de către orice entitate juridică din cadrul Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) și/sau de orice altă terță parte autorizată de către noi, incluzând transferul acestora către potențiali angajatori sau instituții publice în vederea îndeplinirii unei obligații legale
 • Reclamă, marketing și publicitate: de către orice entitate juridică din cadrul Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) și/sau de orice altă terță parte autorizată de Lima Com (Restaurant Miercurea Bai), transferul acestora către terțe părți, în orice sistem/sisteme de evidență în România sau în afara României, numai cu acordul dumneavoastră expres. De asemenea, cu acordul dumneavoastră expres, informațiile și datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea către dumneavoastră a oricăror comunicări din partea Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) în scop de reclamă, marketing și publicitate incluzând comunicări comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, stiri, oferte, prin orice mijloace, incluzand posta electronica, telefonie, sms, mms, curier.

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • Avem consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveti posibilitatea de a va retrage in orice moment consimtamantul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email restaurant@miercureabai.ro.

 • Prelucrarea este necesara pentru a lua masuri in vederea incheierii unui contract

La solicitarea dumneavoastra, in procesul de selectie respectiv in vederea realizarii demersurilor privind recrutarea dumneavoastra pentru anumite posturi vacante.

 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale.

Persoane catre care putem transfera informatiile si datele dumneavoastra cu caracter personal

Nu transmitem datele cu caracter personal care va privesc decat in conformitate cu prezenta Politica sau in baza unor note de informare separate corespunzatoare anumitor activitati. Comunicam date cu caracter personal:

(i) clientilor si/sau utilizatorilor care pot avea disponibila o oportunitate de angajare sau ar fi interesati in plasarea candidatilor nostri din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si

(ii) altor colaboratori, cum ar fi consultanti specializati in plasarea de forta de munca si subcontractori, pentru a va gasi un loc de munca.

In plus, putem comunica date despre dumneavoastra:

(i) daca exista o cerinta legala sau o decizie legala;

(ii) in baza unei cereri a autoritatilor sau a altor oficiali ai statului, conform prevederilor legale aplicabile, si

(iii) in orice alte situatii in care suntem obligati conform legii.

Datele colectate prin plug-in-urile si widget-urile tertelor parti de pe site-uri (cum ar fi datele referitoare la folosirea de catre dumneavoastra a instrumentelor de distributie social media) sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri si widget-uri. Acestor date li se aplica politicile de protectia datelor ale furnizorilor in cauza de plug-in-uri si widget-uri, iar Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) nu este responsabila pentru practicile acestor furnizori privind protectia datelor.

Drepturile si optiunile dumneavoastra

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine, de la Lima Com (Restaurant Miercurea Bai), la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) si dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte;
 • Dreptul de a sterge datele dumneavoastra cu caracter personal:dreptul de a obtine de la Lima Com (Restaurant Miercurea Bai), stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, insa in acest caz nu veti mai avea dreptul de a beneficia de serviciile Lima Com (Restaurant Miercurea Bai). Acest drept nu va putea fi exercitat in masura in care Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) are obligatia conform legii sa pastreze si sa proceseze anumite date cu caracter personal;
 • Dreptul de a restrictiona prelucrarea: dreptul de a obtine de la Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) restrictia de prelucrare, in urmatoarele cazuri:
 1. (i) acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra
 2. (ii) procesarea este nelegala și prin urmare, va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii
 3. (iii) Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea, exercitarea si apararea unor pretentii legale.

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, daca dumneavoastra considerati ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre ABC Human Capital. Drepturile mai sus mentionate sunt expres prevazute in Regulamentul 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) proceseaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care se prevede altfel sau este permis de legislatia in vigoare. Luam masuri pentru a distruge sau anonimiza datele cu caracter personal daca este cerut de lege sau in cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Imediat dupa incheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi sterse sau distruse.

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastra vor fi sterse imediat, in cazul in care veti inchide contul.

Cum protejam datele cu caracter personal

Lima Com (Restaurant Miercurea Bai) pune in aplicare masuri de siguranta administrative, tehnice si fizice pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizarii.

Link-uri catre site-uri, aplicatii si servicii ale tertelor parti

Va informam ca site-ul nostru poate furniza link-uri catre site-uri ale unor terte parti, aplicatii si servicii care pot fi gestionate de companii care nu sunt afiliate cu Lima Com (Restaurant Miercurea Bai). Aceste companii pot avea propriile lor note de informare sau politici privind protectia datelor cu caracter personal pe care va recomandam sa le parcurgeti. Noi nu suntem responsabili pentru practicile privind protectia datelor ale site-urilor, aplicatiilor si serviciilor non- Lima Com (Restaurant Miercurea Bai).

Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica Globala privind protectia datelor cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la urmatoarea adresa: Restaurant Miercurea Bai, Baile Miercurea 2, RO – 557150, Miercurea Sibiului, Sibiu, Romania sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: restaurant@miercureabai.ro.